Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

0
0
0
s2sdefault

Sáng ngày 7/6/2016, Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016  nhằm báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Viết Tượng chủ tịch Hội đồng quản trị Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk cùng 716 cổ đông đại diện cho 63,6 triệu cổ phần chiếm tỷ lệ 86,9%  trong tổng số  732.000.000.000 đồng vốn điều lệ của công ty.

Hiện nay Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk đang quản lý 8.837 ha cao su, 221 ha cà phê và 498 ha điều. Năm 2015, tổng diện tích cao su khai thác của công ty là 7.378,06 ha, sản lượng khai thác đạt hơn 14.282 tấn mủ cao su, đạt 129, 61% kế hoạch năm; sản lượng cà phê quả tươi đạt hơn 494,44 tấn, đạt 117,02% kế hoạch; sản lượng điều đạt hơn 155,52 tấn quả khô. Năm 2015, Công ty đã xuất bán được hơn 15.457,05 tấn sản phẩm cao su các loại; hơn  500 tấn cà phê và hơn 145,97 tấn điều khô. Tổng doanh thu năm 2015 của Công ty đạt 416.598.535.550 đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 412.668.973.306 đồng, doanh thu hoạt động tài chính 3.511.290.367 đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.125.928.078 đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt hơn 4,1 triệu kip/người/tháng.

Trước thực tế tình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn: năm 2015 giá cao su liên tục giảm, so với năm 2014 giá bình quân giảm trung bình 300USD/tấn tương đương giảm 20%, so với giá bán kế hoạch năm 2015 giảm 26,5% . Mặc dù Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực chỉ đạo khai thác vượt kế hoạch sản lượng 30%, đồng thời dùng nhiều biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý( tiết kiệm 13,18% so kế hoạch) nên nếu tính riêng mảng kinh doanh cao su công ty vẫn có lãi, nhưng khi hợp nhất với những lĩnh vực kinh doanh khác thì kết quả kinh doanh chung công ty lỗ 1,476 tỷ đồng, các cổ đông tham gia Đại hội đã phát biểu nhiều ý kiến làm rõ những thuận lợi, hạn chế và tìm giải pháp khắc phục.  Đồng thời, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm 2016: Tổ chức khai thác 14.750 tấn cao su. 256,08 tấn cà phê tươi và 232,24 tấn điều khô; Doanh thu phấn đấu 18,365 triệu USD; Lợi nhuận: 739.350 USD (# 16,5 tỷ VND); nâng tỷ lệ hàng xuất khẩu từ 6,13% lên 30% tổng lượng hàng xuất bán; thu nhập bình quân của khối gián tiếp 4,1 triệu kip/người/tháng, của khối trực tiếp 2,3 triệu kip/người/tháng.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, từ nay đến cuối năm, Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk sẽ tập trung đẩy mạnh công tác theo dõi tình hình khai thác tại các đơn vị để có sự chỉ đạo kịp thời, kiểm soát việc sử dụng thuốc kích thích đúng quy trình kỹ thuật. Tập trung mọi nguồn lực, giải pháp phấn đấu tổ chức khai thác vượt 5% trên tổng số kế hoạch sản lượng được giao; tổ chức cạo hết cây hết phần, giảm mức thấp nhất tỷ lệ vắng cạo, kiểm soát và nâng cao tay nghề công nhân khai thác, phấn đấu đưa tỷ lệ công nhân có tay nghề trung bình xuống dưới mức 5% hoặc chuyển đổi chế độ cạo sang D4 kết hợp sử dụng thuốc kích thích nhằm giảm xuất đầu tư và đảm bảo sản lượng khai thác; thực hiện tái canh cà phê Paksoong theo phương án đã được HĐQT phê duyệt, hoặc chuyển nhượng dự án; thực hiện việc cải tạo và chăm sóc vườn điều theo tư vấn của Viện KHKTNông Lâm nghiệp Tây Nguyên;  thực hiện tốt việc kiểm soát chi phí nhằm giảm giá thành sản xuất đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận; mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng nâng kim ngạch xuất khẩu lên 30% tổng lượng hàng xuất bán.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

 DRI

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam