Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

0
0
0
s2sdefault

Ngày 15 tháng 4 năm 2017, Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của 330 cổ đông là tổ chức, cá nhân và đại diện theo ủy quyền;

Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Kiểm toán độc lập.

Theo đánh giá của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk  (DRI) trong năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết bất thường cộng với giá cao su giảm sâu, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực cao của tập thể CNVLĐ và đặc biệt là ban điều hành Daklaoruco, các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao đều thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Trong đó chỉ tiêu sản lượng khai thác được 15.614,21 tấn, đạt 103,92% so với kế hoạch năm, năng suất vườn cây bình quân đạt 1.986kg/ha, doanh thu là 19,195 USD đạt 104,5% kế hoạch năm, lợi nhuận là 952.670 USD đạt 128,85% kế hoạch năm, thu nhập bình quân khối gián tiếp 5,19 triệu kip tương đượng 14 triệu VNĐ, thu nhập của lao động trực tiếp 2,53 triệu kip tương đương 6,83 triệu VNĐ

Tại Đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính năm 2017 như sau:

Tổ chức khai thác 15.500 tấn cao su và 143 tấn điều khô; Tỷ lệ xuất khẩu 30%/tổng lượng hàng bán; Thu nhập bình quân lao động trực tiếp 2,26 triệu kip/người/tháng, thu nhập bình quân lao động gián tiếp 4,69 triệu kip/người/tháng; Doanh thu phấn đấu 27,7 triệu USD;  Lợi nhuận: 8,6 USD (với giá bán bình quân dự kiến 1800USD/tấn); Cổ tức: Chia từ mức 7% trở lên.

Đại hội cũng đã đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ I (2012-2017) và phương hướng của nhiệm kỳ II (2017-2021) và bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2017-2021) gồm những ông bà sau đây:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Viết Tượng

2. Ông Bùi Quang Ninh

3. Ông Lê Thanh Cần

4. Ông Nguyễn Huy Hùng

5. Bà Nguyễn Thị Hải

6. Bà Nguyễn Kim Hoa

7. Ông Nguyễn Minh

Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Thạc Hoành

2. Ông Phan Thanh Tân

3. Ông Âu Quý Vinh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

DRI

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam