Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán),

bao gồm:


1. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC 2021 đã kiểm toán

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 
 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý IV Năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý IV Năm 2021,

bao gồm:


1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV Năm 2021
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV Năm 2021
3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Quý IV Năm 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý III Năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý III Năm 2021,

bao gồm:


1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý III Năm 2021
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III Năm 2021
3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Quý III Năm 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2021 (đã soát xét)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Bán niên 2021 (đã soát xét), bao gồm:


1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Bán niên 2021
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Bán niên 2021
3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Bán niên 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý II Năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý II Năm 2021,

bao gồm:


1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II Năm 2021
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II Năm 2021
3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Quý II Năm 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam