Giới thiệu về công ty

1.Lịch sử hình thành

– Năm 2012 Công ty được thành lập theo giấy phép hoạt động số 6001 271719 do Sở kế hoạch và đầu tư Đăk Lăk cấp ngày 24/2/2012. Đến nay công ty đã 7 lần thay đổi giấy phép hoạt động. Công ty được thành lập theo đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Công ty TNHH MTV Cao su Đăk Lăk (DAKRUCO) với vốn điều lệ là 500.000.000.000 VNĐ nhằm quản lý dự án đầu tư cây cao su và các cây công nghiệp khác tại các tỉnh Nam Lào.

– Tháng 04/2012: Công ty bắt đầu xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su tại Lào với công suất 10.000 tấn/năm và đã đưa vào hoạt động.

– Tháng 07/2012: Công ty tiếp quản lại Công ty TNHH Cao su Đăk Lăk (DAKLAORUCO) tại Lào từ Công ty mẹ DAKRUCO. Từ đó DRI ngày một khẳng định được thương hiệu cao su DAKLAORUCO trên thị trường thế giới.

– Năm 2013: Công ty xây dựng phương án phát hành tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung vốn lưu động cho các dự án trồng mới cao su, mở rộng và nâng cấp nhà máy chế biến mủ cao su.

– Năm 2014: Công ty hoàn thành việc tăng vốn lên thành 732.000.000.000 VNĐ.

– Năm 2015: 80% diện tích vườn cây cao su đã đưa vào khai thác với doanh thu đạt hơn 400 tỷđồng và nhân sự đến hơn 2.400 người.

– Năm 2016: Công ty được UBCKNN chấp thuận là Công ty đại chúng

– Năm 2017: Thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sản UpCom vào ngày 23/5/2017

– Năm 2018: Công ty thành lập Công ty con thứ 2 là Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI tại Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk, triển khai dự án đầu tư trồng chuối và các loại cây ăn trái như mít, sầu riêng, bơ…chất lượng cao phục vụ bán cho các siêu thị, chuỗi bán lẻ và xuất khẩu.

2. Định hướng phát triển

Tầm nhìn: Đến năm 2030 là một Công ty có danh tiếng trong ngành cao su Đông Nam Á. Đến năm 2025 sẽ định hình kinh doanh một số cây trồng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sứ mệnh: Hướng đến sự phát triển bền vững, mang lại lợi ích bền vững cho các bên liên quan: cộng đồng, người lao động, khách hàng, đối tác và các cổ đông của Công ty.

Kế hoạch phát triển trung hạn

– Năng suất bình quân phấn đấu đến năm 2020 đạt >2,5 tấn/ha; Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm tính ổn định và đồng đều của sản phẩm; sản xuất những sản phẩm chất lượng có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; Không ngừng quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu Công ty với khách hàng trong và ngoài nước thông qua việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với các tham tán thương mại; tham gia các chương trình xúc tiến thương mại và hội thảo trong và ngoài nước.

– Tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Xây dựng bộ máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ tốt, tỷ lệ gián tiếp/tổng lao động không quá 7,5 %

– Củng cố thâm canh vườn cây, kiểm soát việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ KHKT, phương pháp quản lý hiệu quả vào sản xuất nhằm đảm bảo sự sinh trưởng phát triển của vườn cây, duy trì năng suất cao ổn định;

– Làm tốt công tác quản trị chi phí, giá thành, luôn duy trì giá thành mủ cao su và hạt điều ở mức hợp lý, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, lợi ích cho các cổ đông;

Kế hoạch phát triển dài hạn

– Quản lý tốt các dự án phát triển cao su tại các tỉnh Nam Lào;

– Phát triển thêm các dự án trong nước về sản xuất Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao như sản xuất các loại trái cây phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Đầu tư mua cổ phần, tham gia cổ đông chiến lược ở các Công ty có nền tảng tốt đang trong quá trình cổ phần hóa;

– Xây dựng hệ thống nền tảng vững chắc nhằm phát triển các sản phẩm mang thương hiệu riêng của Công ty;

– Xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo và các thành viên khác trong Công ty;

– Xây dựng và triển khai Lộ trình Phát triển cao su bền vững, thân thiện với môi trường, cộng đồng. Mang lại lợi ích bền vững cho Công ty và các bên liên quan.

3. Đội ngũ lãnh đạo

3.1. Hội đồng quản trị:

1- Ông Nguyễn Viết Tượng – Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 01/01/1965. Ông là Chủ tịch HĐQT từ tháng 9/2015.

Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ Lâm Sinh, Cử nhân kinh tế công nghiệp

Chức danh nắm giữ tại công ty khác:

+ Chủ tịch Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk(Dakruco)

+ Chủ tịch HĐQT Cty CP kỹ thuật cao su(Dakrutech)

+ Chủ tịch Công ty TNHH MTV chỉ thun Đắk Lắk

2- Ông Bùi Quang Ninh – Phó chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 10/08/1966. Ông là Phó chủ tịch HĐQT từ tháng 12/2012

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Chức danh nắm giữ tại công ty khác:

+ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

+ Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Nhân dân Cao su

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gỗ cao su Đắk Lắk

3- Ông Nguyễn Huy Hùng – Thành viên HĐQT

Năm sinh: 15/03/1977. Ông là thành viên HĐQT từ tháng 10/2012

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính tín dụng

Chức danh nắm giữ tại công ty khác:

+ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

4- Bà Nguyễn Kim Hoa – Thành viên HĐQT

Năm sinh: 04/05/1967. Bà là thành viên HĐQT từ tháng 10/2012

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Các chức danh nắm giữ tại Công ty khác:

+ Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

+ Phó Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Nhân dân Cao su Đắk Lắk

5- Ông Nguyễn Minh – Thành viên HĐQT

Năm sinh: 25/01/1970. Ông là thành viên HĐQT từ tháng 4/2017

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Các chức danh nắm giữ tại Công ty khác:

+ Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

6- Ông Lê Thanh Cần – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Năm sinh: 20/08/1963. Ông là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty DRI từ tháng 9/2017

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Các chức danh nắm giữ tại Công ty khác:

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI

7- Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Năm sinh: 18/03/1970. Bà là thành viên HĐQT từ tháng 4/2017, là Phó Tổng giám đốc công ty từ tháng 6/2013.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, Thạc sỹ kinh tế

Các chức danh nắm giữ tại Công ty khác: không

3.2. Ban điều hành

1- Ông Lê Thanh Cần – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Năm sinh: 20/08/1963. Ông là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty DRI từ tháng 9/2017

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Các chức danh nắm giữ tại Công ty khác:

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI

2- Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Năm sinh: 18/03/1970. Bà là thành viên HĐQT từ tháng 4/2017, là Phó Tổng giám đốc công ty từ tháng 6/2013.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, Thạc sỹ kinh tế

Các chức danh nắm giữ tại Công ty khác: không

3- Ông Lê Thanh Cường – Kế toán trưởng

Năm sinh: 10/05/1985. Ông là kế toán trưởng từ tháng 10/2013

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

Các chức danh nắm giữ tại Công ty khác:

+ Kế toán trưởng Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI

3.3. Ban kiểm soát

1- Ông Nguyễn Thạc Hoành – Trưởng ban kiểm soát

Năm sinh: 01/12/1966. Ông là Trưởng ban kiểm soát từ tháng 03/2012

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Các chức danh nắm giữ tại Công ty khác:

+ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

2- Ông Phan Thanh Tân – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 01/11/1971. Ông là thành viên Ban kiểm soát từ tháng 4/2015

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Các chức danh nắm giữ tại Công ty khác:

+ Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

3- Ông Âu Quý Vinh - Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 30/10/1983. Ông là thành viên Ban kiểm soát từ tháng 4/2017

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế nông lâm

Các chức danh nắm giữ tại Công ty khác: không

4. Thành viên

DRI đầu tư quản lý 2 công ty con:

4.1- Công ty TNHH cao su Đăk Lăk tại Lào ( Daklaoruco) (gắn thêm logo cty Lào)

–     Vốn điều lệ: 25.000.000 USD

–     Tỷ lệ góp vốn: 100%

–     Địa chỉ: Bản Tha Luông, Huyện PắkSế, Tỉnh ChămPaSắk, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

–     Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và tiêu thụ cao su thiên nhiên

–     Các đơn vị trực thuộc của Daklaoruco:

+ Nông trường 1: Bản Mây, Huyện BaChiêng, Tỉnh ChămPaSắk, Lào

+ Nông trường 2: Bản VangKhaNan, Huyện LàoNgam, Tỉnh Salavan, Lào

+ Nông trường 3: Bản NoóngPaHẹt, Huyện PathumPhone, Tỉnh ChămPaSắk, Lào

+ Nông trường 4: Bản NoóngKè, Huyện LàoNgam, Tỉnh Salavan, Lào

+ Nhà máy chế biến mủ cao su: Bản Noóng Nặm Kháo, Huyện BaChiêng, Tỉnh ChămPaSắk, Lào

–     Hiện nay Daklaoruco đang quản lý 8.810,5 ha cao su trong đó 7.779,28 ha đã đưa vào khai thác; 498,64 ha điều và 17,65 ha bạch đàn. 01 nhà máy chế biến mủ công suất 18.000 tấn/năm. Vườn cây sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao, năng suất bình quân năm 2017 là 2,37 tấn/ha, trong đó năng suất ở những vườn kinh doanh năm thứ 6 đạt trên 3 tấn/ha. Sản phẩm chế biến hiện nay của công ty chủ yếu là SVR 3L, SVR5, SVR10, SVR20, SVR CV50 và SVR CV60 chất lượng sản phẩm tốt, các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu khách hàng; Công ty xây dựng phòng kiểm định chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

2- Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI

–     Vốn điều lệ : 20.000.000.000 VNĐ ( Hai mươi tỷ đồng)

–     Tỷ lệ góp vốn: 75%

–     Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

–     Ngành nghề kinh doanh: Trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế các loại chuối chất lượng cao phục vụ bán cho các siêu thị, chuỗi bán lẻ và xuất khẩu; Trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế các loại trái cây như Mít, Sầu riêng, Bơ, .. chất lượng cao phục vụ bán cho các siêu thị, chuỗi bán lẻ và xuất khẩu; Chuyên thu mua các loại trái cây chất lượng cao như Chuối, Mít, Sầu riêng, Bơ, .. chất lượng cao phục vụ bán cho các siêu thị, chuỗi bán lẻ và xuất khẩu.

5. Thành tích giải thưởng

Năm 2004:

Tháng 04/2004 Công ty cao su Đắk Lắk (nay là Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk) tiến hành khảo sát nguồn tài nguyên đất đai tại bốn tỉnh Nam Lào và nhận thấy vùng này có khả năng phát triển kinh tế. Sau khi được sự chấp thuận của hai chính phủ Lào và Việt Nam, Công ty đã tiến hành hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ pháp lý thành lập Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại Lào (Daklaoruco) (nay là Công ty con trực thuộc DRI) để đầu tư trồng các cây nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao như: cây cao su, cây cà phê, cây điều, cây rừng;

Daklaoruco mới thành lập chưa có cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực quá mỏng, khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa của nước Lào. Tuy nhiên vượt qua mọi khó khăn để chuẩn bị tốt về đất, cây giống phục vụ cho chiến dịch trồng mới năm 2005 và các năm tiếp theo. Tập thể Daklaoruco đã được Giám đốc Công ty cao su Đắk Lắk tặng giấy khen danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2004.

Năm 2005:

UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen Daklaoruco,QĐ số 1708/QĐ-CT ngày 11/9/2006 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất năm 2005.

Năm 2006:

UBND tỉnh Đắk Lắk tặng cờ thi đua và bằng khen Daklaoruco, QĐ số 1679/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2006.

Năm 2007:

Daklaorucođược tặng cờ Thi đua của chính phủ, QĐ số 617/QĐ-TTg ngày 23/5/2008 vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra Daklaorucocòn được Chính phủ nước CHDCND Lào tặng Huân chương lao động hạng II vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế – xã hội của bốn tỉnh Nam Lào từ năm 2004-2007.

Năm 2008:

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng DaklaorucoHuân chương lao động hạng III theo QĐ số 1039/QĐ-CTN ngày 17/7/2009.

Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng thưởng Huân chương lao động hạng III.

Năm 2009:

Daklaoruco đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc theo QĐsố 197/QĐ-CT ngày 15/4/2010 của Giám đốc công ty cao su Đắk lắk.

Năm 2010:

Daklaorucođạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc theo QĐ số 856/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của UBND tỉnh Đắk lắk.

Năm 2011:

Chính phủ Lào tặng thưởng DaklaorucoHuân chương lao động hạng nhất theo QĐ số 212 ngày 14/11/2011.

Năm 2012:

UBND tỉnh Đắk Lắk tặng DaklaorucoBằng khen Tập thể lao động xuất sắc, QĐ số 860/QĐ-UBND ngày 9/5/2013.

Năm 2013:

UBND tỉnh Đắk Lắk tặng DaklaorucoCờ thi đua cho Tập thể lao động xuất sắc, QĐ số 814/QĐ-UBND ngày 22/4/2014

Năm 2014:

Daklaoruco được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng cờ thi đua và bằng khen, QĐ số 980/QĐ-UBND ngày 223/4/2015 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014.

Năm 2017:

+ Trở thành công ty có năng suất vườn cây cao nhất ngành với năng suất bình quân 2,37 tấn/ha;

+ Có giá thành thuộc nhóm thấp nhất ngành nhờ quản trị tốt chi phí và năng suất/ha cao su;

+ Mở rộng nhà máy và nâng công suất chế biến lên 18.000 tấn/năm.

+ Nghiên cứu, sản xuất và xuất bán thành công sản phẩm SVR CV60 là dòng sản phẩm có chất lượng cao, có giá trị gia tăng trên tấn sản phẩm cao hơn các dòng truyền thống khác.

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam