Bài viết

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2019 %18-%06-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 93
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 04 năm 2019 %17-%05-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 325
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 năm 2019 %22-%04-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 322
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2019 %10-%04-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 395
DRI công bố Báo cáo thường niên 2018 %03-%04-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 391
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất 2018 (đã kiểm toán) %21-%03-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 172
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 02/2019 %13-%03-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 338
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 4 năm 2018 %18-%01-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 410
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2018 %09-%01-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 500
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2018 %06-%12-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 441
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2018 %12-%11-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 453
DRI công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 3 năm 2018 %18-%10-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 575
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 09 năm 2018 %09-%10-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 471
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 08 năm 2018 %10-%09-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 487
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2018 (đã soát xét) %28-%08-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 504
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 07 năm 2018 %08-%08-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 560
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 2 năm 2018 %18-%07-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 354
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 06 năm 2018 %12-%07-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 445
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2018 %04-%06-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 1108
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2018 %07-%05-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 569
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 năm 2018 %19-%04-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 664
Báo cáo thường niên 2017 %06-%04-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 714
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2018 %05-%04-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 682
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán %21-%03-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 449
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2018 %07-%03-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 791
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2018 %12-%02-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 636
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 %25-%01-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 442
Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất quý IV năm 2017 %17-%01-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 687
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12/2017 và cả năm 2017 %05-%01-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 739
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2017 %05-%12-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 747
Báo cáo phân tích cập nhật của MBS. Khuyến nghị mua cổ phiếu của DRI. Mức giá DRI mà MBS định giá là 16.000 đồng/cp %06-%11-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 625
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 %06-%11-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 495
BCGDCP - Ông Bùi Quang Ninh - Phó chủ tịch HĐQT - đã mua 22.784 cp %24-%10-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 425
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 & Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017 %16-%10-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 557
Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2017 %13-%10-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 550
Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2017 (đã kiểm toán) %09-%08-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 405
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 07/2017 %09-%08-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 526
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 %27-%07-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 364
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý II/2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 %19-%07-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 590
DRI báo cáo một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 5/2017 %08-%06-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 567
Báo cáo tài chính Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk Quý I Năm 2017 %20-%04-%2017 Viết bởi Super User 476
Báo cáo thường niên Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk năm 2016 %15-%03-%2017 Viết bởi Super User 402
Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán) %15-%03-%2017 Viết bởi Super User 438
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 %24-%01-%2017 Viết bởi Super User 348
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016 %18-%01-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 354
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 %18-%01-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 293
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016 %02-%11-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 340
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 %21-%10-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 272
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 %06-%10-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 331
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016 %06-%10-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 348
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 %01-%08-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 422
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 %14-%07-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 426
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 %17-%05-%2016 Viết bởi Super User 463
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 %17-%05-%2016 Viết bởi Super User 293
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 %17-%05-%2016 Viết bởi Super User 288
Hiển thị # 

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com