Bài viết

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 07/2019 %13-%08-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 118
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2019 (đã soát xét) %09-%08-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 106
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 2 năm 2019 %17-%07-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 290
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2019 %18-%06-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 466
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 04 năm 2019 %17-%05-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 491
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 năm 2019 %22-%04-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 470
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2019 %10-%04-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 550
DRI công bố Báo cáo thường niên 2018 %03-%04-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 557
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất 2018 (đã kiểm toán) %21-%03-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 270
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 02/2019 %13-%03-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 478
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 4 năm 2018 %18-%01-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 498
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2018 %09-%01-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 627
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2018 %06-%12-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 567
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2018 %12-%11-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 550
DRI công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 3 năm 2018 %18-%10-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 667
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 09 năm 2018 %09-%10-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 568
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 08 năm 2018 %10-%09-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 591
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2018 (đã soát xét) %28-%08-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 606
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 07 năm 2018 %08-%08-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 659
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 2 năm 2018 %18-%07-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 461
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 06 năm 2018 %12-%07-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 542
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2018 %04-%06-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 1218
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2018 %07-%05-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 670
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 năm 2018 %19-%04-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 764
Báo cáo thường niên 2017 %06-%04-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 790
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2018 %05-%04-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 762
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán %21-%03-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 529
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2018 %07-%03-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 897
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2018 %12-%02-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 736
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 %25-%01-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 528
Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất quý IV năm 2017 %17-%01-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 784
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12/2017 và cả năm 2017 %05-%01-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 828
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2017 %05-%12-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 841
Báo cáo phân tích cập nhật của MBS. Khuyến nghị mua cổ phiếu của DRI. Mức giá DRI mà MBS định giá là 16.000 đồng/cp %06-%11-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 712
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 %06-%11-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 580
BCGDCP - Ông Bùi Quang Ninh - Phó chủ tịch HĐQT - đã mua 22.784 cp %24-%10-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 504
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 & Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017 %16-%10-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 640
Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2017 %13-%10-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 633
Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2017 (đã kiểm toán) %09-%08-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 472
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 07/2017 %09-%08-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 615
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 %27-%07-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 442
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý II/2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 %19-%07-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 664
DRI báo cáo một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 5/2017 %08-%06-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 643
Báo cáo tài chính Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk Quý I Năm 2017 %20-%04-%2017 Viết bởi Super User 553
Báo cáo thường niên Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk năm 2016 %15-%03-%2017 Viết bởi Super User 481
Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán) %15-%03-%2017 Viết bởi Super User 567
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 %24-%01-%2017 Viết bởi Super User 423
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016 %18-%01-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 428
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 %18-%01-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 380
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016 %02-%11-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 418
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 %21-%10-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 354
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 %06-%10-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 412
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016 %06-%10-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 427
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 %01-%08-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 505
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 %14-%07-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 514
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 %17-%05-%2016 Viết bởi Super User 540
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 %17-%05-%2016 Viết bởi Super User 377
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 %17-%05-%2016 Viết bởi Super User 375
Hiển thị # 

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com