Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DRI năm 2017

Ngày 15/04/2017, Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội tại link dưới đây:

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên DRI năm 2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên DRI năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DRI năm 2017

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com