Phụ lục số 10, Phụ lục số 12 của Thông tư 155/2015/TT-BTC

Được viết: Thứ năm, 18 Tháng 5 2017

Mẫu: Phụ lục số 10 - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Mẫu: Phụ lục số 12 - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com