Đội ngũ lãnh đạo

Ông Nguyễn Viết Tượng
Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 01/01/1965
Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ Lâm Sinh, cử nhân kinh tế công nghiệp
Số cổ phiếu đại diện sở hữu: 48.750.000 cổ phiếu- 66,6% ( Đại diện phần vốn góp của Dakruco đầu tư vào DRI)

Quá trình công tác

9/2012-7/2015: Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ thành phố Buôn Ma Thuột
8/2015-nay: Chủ tịch Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk 16/09/2015-nay : Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk
Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
+ Chủ tịch Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk( Dakruco)
+ CT.HĐQT Cty CP kỹ thuật cao su( Dakrutech)
+ Chủ tịch Công ty TNHH MTV chỉ thun Đắk Lắk

 

Ông Bùi Quang Ninh
Phó chủ tịch HĐQ

Năm sinh: 10/08/1966
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
Số cổ phiếu đại diện sở hữu: 146.316 cổ phiếu (0,2% vốn điều lệ)

Quá trình công tác

2012-6/2015: Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk
6/2015 đến nay: Tổng Gíam đốc công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk 24/12/2012 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk
Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
+ Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Nhân dân Cao su
+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gỗ cao su Đắk Lắk

 

Ông Lê Thanh Cần
Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Giám đốc daklaoruco

Năm sinh: 20/08/1963
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp Số cổ phiếu đại diện sở hữu: 0 (0,00% vốn điều lệ)

Quá trình công tác

10/2012: Phó giám đốc Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại Lào (Daklaoruco).11/2012-9/2017: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk09/2017 đến nay: Thành viên HĐQT , Tổng giám đốc Công ty Cổ phầnĐầu tư cao su Đắk Lắk

Chức danh nắm giữ tại Công ty khác: Không

   

Ông
Thành viên HĐQT

Năm sinh:
Trình độ chuyên môn:
Số cổ phiếu cá nhân sở hữu:

Quá trình công tác

 

Chức danh nắm giữ tại Công ty khác: Không

 

 

Bà Nguyễn Thị Hải
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Năm sinh: 18/03/1970
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp – Thạc sỹ kinh tế
Số cổ phiếu đại diện sở hữu: 486.497 (0,66%)

Quá trình công tác

6/2012-5/2013: Tổng Gíam đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk
06/2013- nay: Phó Tổng Gíam đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.
4/2017 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Chức danh nắm giữ tại Công ty khác: Không

Bà Nguyễn Kim Hoa
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 04/05/1967
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp
Số cổ phiếu đại diện sở hữu: 124.196 cổ phiếu (chiếm 0,17%)

Quá trình công tác

04/2007-04/2008: Phó Chánh văn phòng Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk
05/2008 – nay: Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk
24/10/2012- nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
Phó Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Nhân dân Cao su Đắk Lắk

Ông Nguyễn Minh
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 25/01/1970
Trình độ chuyên môn:Kỹ sư nông nghiệp
Số cổ phiếu đại diện sở hữu:0 cổ phiếu (chiếm 0,00%)

Quá trình công tác

10/2013- 8/2015: Gíam đốc Chi nhánh NT Cao su 30/4- Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk
9/2015 đến nay: Trưởng phòng kỹ thuật- sản xuất Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk4/2017- nay:
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Cao su ĐắkLắk

Chức danh nắm giữ tại Công ty khác: Không

 

Ông Lê Thanh Cường
Kế toán trưởng

Năm sinh: 10/05/1985
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0 (0,00% vốn điều lệ)

Qúa trình công tác

06/2006-7/2007: Kế toán Công ty CP cà phê Trung Nguyên7/2007-10/2013: Kế toán Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk10/2013 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk

Chức danh nắm giữ tại Công ty khác: Không

 

Ông Nguyễn Thạc Hoành
Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 01/12/1966
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 100.000 cổ phiếu (0,13%)

Quá trình công tác

4/2011-6/2012: Trưởng bộ phận Tiền lương- phòng Nội chính công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk
7/2012- nay: Trưởng Ban kiểm soát công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk
06/03/2012-nay: Trưởng BKS Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Chức danh nắm giữ tại Công ty khác: Không

Ông Âu Quý Vinh
Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 30/10/1983
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Nông Lâm
Số cổ phiếu đại diện sở hữu: 8.700 cổ phiếu (0,01%)

Quá trình công tác

11/2007- 3/2010: Nhân viên kế toán chi nhánh công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk tại TP. Hồ Chí Minh
4/2010- nay: Nhân viên kế toán, phòng Tài chính kế toán- công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk
4/2017-nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Chức danh nắm giữ tại Công ty khác: Không

 

 

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam