DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 năm 2019

Được viết: Thứ hai, 22 Tháng 4 2019

Ngày 22/04/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 năm 2019.

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1 năm 2019: Vui lòng xem file đính kèm

2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019: Vui lòng xem file đính kèm

3. Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất: Vui lòng xem file đính kèm

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com