Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Dự thảo nghị quyết vv thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Tờ trình 08/TTr-CT vv điều chỉnh lại phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com