Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Được viết: Thứ hai, 16 Tháng 7 2018

Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

DRI giải trình chênh lệch thuế TNDN 2017 tại Công ty con của DRI (Daklaoruco) tại Lào

Được viết: Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018

Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk công bố thông tin về việc Giải trình chênh lệch thuế TNDN 2017 tại Công ty con của DRI (Daklaoruco) tại Lào.

Vui lòng xem file đính kèm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017

Được viết: Thứ tư, 11 Tháng 4 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017.

DRI Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Được viết: Thứ ba, 29 Tháng 5 2018

Ngày 29/05/2018, Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com