Bài viết mới trên báo NDH ngày 07/9/2017: DRI lên tiếng về việc hàng loạt cổ đông nội bộ bán cổ phiếu và ngoại trừ của kiểm toán

Được viết: Thứ sáu, 08 Tháng 9 2017

DRI lên tiếng về việc hàng loạt cổ đông nội bộ bán cổ phiếu và ngoại trừ của kiểm toán

(NDH) Dakruco thoái một phần vốn khỏi DRI nhằm thực hiện chủ trương nhà nước không nắm cổ phần chi phối đối với lĩnh vực nông nghiệp được UBND Đăk Lăk cho phép từ tháng 3/2016.
 
Sau bài báo đăng trên NDH, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) đã có thông tin phản hồi về ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của kiểm toán về tỷ lệ nợ ngắn hạn cao hơn tài sản ngắn hạn hơn 100 tỷ đồng.

Theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại thời điểm 30/06/2017, kiểm toán chưa thu thập được bằng chứng liên quan đến cơ sở dẫn liệu quyền và nghĩa vụ của các khoản nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng (4,28 tỷ), phải thu ngắn hạn khác (5,58 tỷ) và tạm ứng (11,66 tỷ) với tổng số tiền là 21,5 tỷ đồng. Đây là các khoản sai sót trong quá trình triển khai dự án đầu tư phát sinh từ những năm 2012 về trước. Đồng thời đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, kiểm toán chưa đánh giá được khả năng thu hồi của các khoản nợ này trong tương lai.

DRI cho rằng "trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp nói chung không tránh khỏi có những khoản phải thu khó đòi", các khoản phải thu này tồn tại từ các năm trước và đã được HĐQT thống nhất dùng lợi nhuận sau thuế để xử lý khi công ty có lợi nhuận.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) đã ghi nhận kết quả khá khả quan với doanh thu thuần đạt 276 tỷ gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lãi ròng sau thuế 6 tháng là 83,8 tỷ đồng, so với mức lỗ ròng 40,2 tỷ của cùng kỳ năm 2016. Công ty cũng đã giải quyết hết lỗ luỹ kế và có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6 là 57 tỷ. Theo giải trình từ phía DRI, kết quả này là do giá bán bình quân 6 tháng năm 2017 tăng 137% so và sản lượng tiêu thụ tăng 146% so với cùng kỳ năm 2016. Ngoài ra trong 6 tháng đầu năm 2016 còn khoản lỗ thanh lý vườn cà phê lỗ 41,7 tỷ đồng và thu hồi 27,3 ha cao su làm đường điện cao thế tại Nông trường 3 tổng giá trị 9,2 tỷ đồng.

DRI cho biết công ty đã đưa ra kế hoạch xử lý hết các khoản còn tồn tại trước đây đồng thời vẫn giữ cam kết chia cổ tức cho các cổ đông theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017.

DRI cũng có giải trình đối với lưu ý của kiểm toán về tỷ lệ nợ ngắn hạn vượt tài sản sản ngắn hạn hơn 103 tỷ đồng có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Theo giải trình của DRI, hoạt động kinh doanh chính của công ty là trồng cây cao su là loại cây lâu năm, thời gian đầu tư dài. Mặc dù tỷ lệ nợ ngắn hạn tại điểm cao nhưng theo DRI vườn cây đã đưa vào khai thác, sản lượng gia tăng, doanh thu bán hàng nhiều và liên tục tăng trưởng qua các năm, tỷ lệ lợi nhuân/doanh thu lớn (từ 25%-30%) hoàn toàn có thể bù đắp được tỷ lệ nợ ngắn hạn. Ngoài ra theo báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2017 hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cải thiện từ mức 33% vào thời điểm cuối năm 2016 lên 47% trong 6 tháng đầu năm 2017.

Ngoài ra theo DRI, việc Dakruco thoái vốn là từng bước thực hiện chủ trương của chính phủ, trong đó Dakruco sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 66% xuống 51% và chủ trương này được UBND tỉnh Đăk Lăk cho phép từ tháng 3/2016. DRI cho rằng việc Dakruco thoái bớt vốn cũng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức bên ngoài tham gia sẽ góp phần làm thay đổi cơ cấu cổ đồng giúp DRI được khách quan và minh bạch hơn.

Trong khi đó, việc hàng loạt cổ đông nội bộ và người liên quan đăng ký bán cổ phiếu ngay khi công ty lên sàn được công ty giải thích rằng đó là do nhu cầu tài chính cá nhân, số lượng bán ra chiếm tỷ trọng rất ít so với số lượng mà người nội bộ và người thân nắm giữ và số cổ phiếu này cổ đông nội bộ mua trước khi DRI lên sàn Upcom.


Hàng loạt giao dịch bán cổ phiếu của người liên quan đến cổ đông nội bộ công ty

Huy Lê

(DRI copy từ nguồn: http://ndh.vn/dri-len-tieng-ve-viec-hang-loat-co-dong-noi-bo-ban-co-phieu-va-ngoai-tru-cua-kiem-toan-2017090707533719p4c147.news)

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com