Tin tức - Sự kiện

  Ngày 9/3, Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (Daklaoruco) tổ chức Lễ ra quân khai thác mủ cao su năm 2022. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) cùng tập thể cán bộ, công nhân công ty Daklaoruco. Năm 2022, ...

Tin cổ đông

Ngày 25/04/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Tham dự cuộc họp Đại ...

Báo cáo sản xuất, kinh doanh

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2024

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 04 năm 2024

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 04 năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2024

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại file...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2024

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2024

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết...

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 Năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 Năm 2024, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán), bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 4 Năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 4 Năm 2023, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 3 Năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 3 Năm 2023, bao gồm: 1. Báo cáo tài...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2023 (đã soát xét)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Bán niên 2023 (đã soát xét), bao gồm: 1. Báo...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 2 Năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 2 Năm 2023, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 Năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 Năm 2023, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện...

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk ban hành Thông báo số 51/TB-CT ngày 12/07/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức...

Thông báo thay đổi nhân sự: kéo dài thời gian bổ...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk Thông báo về việc thay đổi nhân sự: kéo dài thời gian bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê...

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị DRI số 07/NQ-HĐQT ngày...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12/07/2024 của phiên họp Hội đồng quản trị DRI. Chi tiết vui lòng xem file...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hải...

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng giám đốc công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị...

Thông báo vv chào giá cạnh tranh để bán sản phẩm...

Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI (Công ty con của DRI) thông báo về việc chào giá cạnh tranh để bán sản phẩm sầu riêng: - Điạ điểm...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) - Cổ đông lớn, Người có liên quan của người nội bộ đăng ký bán 18.186.700 CP Chi tiết xem file đinh...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn...

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng giám đốc công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) - Cổ đông lớn, Người có liên quan của người nội bộ đã bán 4.212.500 CP Chi tiết...

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Chi tiết vui lòng...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hải...

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng giám đốc công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) - Cổ đông lớn, Người có liên quan của người nội bộ đăng ký bán 22.399.200 CP Chi tiết xem...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: bà Nguyễn Thị Hải - Phó TGĐ, Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền CBTT đã...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Bùi...

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ: Ông Bùi Quang Ninh - Thành viên HĐQT đã bán 38.000 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị DRI số 06/NQ-HĐQT ngày...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 07/05/2024 lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 4 năm 2024. Chi tiết vui lòng...

Thông báo thay đổi nhân sự: miễn nhiệm và bổ nhiệm...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk Thông báo về việc thay đổi nhân sự: miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty. Chi tiết vui lòng xem file...

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị DRI số 05/NQ-HĐQT ngày...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị DRI. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.  

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hải...

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng giám đốc công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Bùi Quang Ninh...

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ: Ông Bùi Quang Ninh - Phó chủ tịch HĐQT DRI đăng ký bán 100.000 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phan...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Hải - Người có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát công ty, đã bán 10.345 CP Chi tiết xem file đinh...

CBTT: Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên...

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin Thông báo số 26/TB-CT ngày 27/03/2024 về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản...

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị DRI số 04/NQ-HĐQT ngày...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị DRI. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.  

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Hải...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Hải - Người có liên quan đến Thành viên ban kiểm soát công ty, đăng ký bán 10.345 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

«
»

Mục tiêu chủ yếu của Công ty


• Năng suất bình quân phấn đấu đến năm 2020 đạt >2,5 tấn/ha; Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm tính ổn định và đồng đều của sản phẩm; sản xuất những sản phẩm chất lượng có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; Không ngừng quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu Công ty với khách hàng trong và ngoài nước thông qua việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với các tham tán thương mại; tham gia các chương trình xúc tiến thương mại và hội thảo trong và ngoài nước.
• Tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Xây dựng bộ máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ tốt, tỷ lệ gián tiếp/tổng lao động không quá 7,5 %
• Củng cố thâm canh vườn cây, kiểm soát việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ KHKT, phương pháp quản lý hiệu quả vào sản xuất nhằm đảm bảo sự sinh trưởng phát triển của vườn cây, duy trì năng suất cao ổn định;
• Làm tốt công tác quản trị chi phí, giá thành, luôn duy trì giá thành mủ cao su và hạt điều ở mức hợp lý, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, lợi ích cho các cổ đông;

Chiến lược trung và dài hạn


• Quản lý tốt các dự án phát triển cao su tại các tỉnh Nam Lào;
• Phát triển thêm các dự án trong nước về sản xuất Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao như sản xuất các loại trái cây phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Đầu tư mua cổ phần, tham gia cổ đông chiến lược ở các Công ty có nền tảng tốt đang trong quá trình cổ phần hóa;
• Xây dựng hệ thống nền tảng vững chắc nhằm phát triển các sản phẩm mang thương hiệu riêng của Công ty;
•Xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo và các thành viên khác trong Công ty;
• Xây dựng và triển khai Lộ trình Phát triển cao su bền vững, thân thiện với môi trường, cộng đồng. Mang lại lợi ích bền vững cho Công ty và các bên liên quan.

Đối với môi trường và xã hội


• Hoạt động kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường, tạo sinh kế ổn định cho dân cư trong vùng dự án, thay đổi tập quán canh tác, bỏ được tập tục du canh, du cư của người dân Lào;
• Thực hiện các biện pháp hạn chế và giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường; Trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tuân thủ các quy định về môi trường tại nước sở tại;
• Phát triển cao su bền vững thông qua chương trình tham gia tự nguyện cùng với một số đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam như triển khai chương trình redd+, xin xác nhận chứng chỉ FSC cho các diện tích trồng cao su của Công ty, ..
• Phát triển các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đăk Lăk, Đăk Nông – Việt Nam theo hướng tăng hệ số sử dụng đất, sử dụng nước tiết kiệm, áp dụng công nghệ sinh học, giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi trường… Xã hội và cộng đồng...

Sản phẩm cao su

  • 1
  • 2

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam